Muriel Arts web

Muriel Arts


Nederland

Bedrijven, impact en een betere wereld

 

De strategische verbinding tussen organisaties en maatschappelijke vraagstukken en hoe ze samen waarde kunnen genereren – daar gaat mijn aandacht naar uit. Ik noem dat ook wel ‘triple value’: waarde voor organisatie, klanten én de maatschappij. Op dat gebied heb ik jarenlang gewerkt vanuit strategische directie-rollen bij Unilever, Grolsch, KPN en Achmea… maar ook voor een sociale onderneming zoals ‘Talent naar de Top’, en als wetenschappelijk onderzoeker aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.

 

Bij KPN heb ik bijvoorbeeld geholpen om ons doel destijds niet zozeer te zien als ‘megabytes en mobiele abonnementen verkopen’, maar ook als ‘een bijdrage leveren aan sociale waarde en geluk door het verminderen van eenzaamheid onder ouderen’. En daartoe internetabonnementen, skypediensten en videoconferencing verkopen. Daarvoor hebben we destijds het KPN Mooiste Contact Fonds opgezet.

 

Winnen met de maatschappij

Als mensen hun organisatiebehoeften op één lijn krijgen met positieve waarde voor klanten én de samenleving, als ze dat kunnen voelen en ervaren, krijgt werken een hoger doel: een ‘shared purpose’. Mensen in organisaties kunnen dan meer van zichzelf geven. Naast hun mentale en fysieke kwaliteiten ook hun emotionele en sociale capaciteiten. Creativiteit, doelgerichtheid en de kwaliteit van samenwerking neemt toe. In plaats van 40% geven ze dan 80% van hun energie - dat is het idee. Het is dus niet alleen goed voor ‘buiten’, maar ook voor ‘binnen’ de organisatie. Dat is juist zo mooi.

 

Winnen met de maatschappij’ noem ik het. Je keert als het ware de klassieke redenering van bedrijven om. De wereld is het vertrekpunt: wat is het maatschappelijk vraagstuk waar ik strategisch mee verbonden ben, impact op heb en een bijdrage aan kan en wil leveren? Hoe speel ik daar met mijn bedrijf, met wat wij goed kunnen en het liefste doen, het beste op in? Op zo’n manier dat we zelf ook verder ontwikkelen en groeien. Organisatie, klanten en maatschappelijke behoeften samen succesvol en meetbaar maken komen dan op één lijn. Kern daarin is alignment én engagement, wat te meten is. Met dat soort vragen help ik organisaties graag verder. Bijvoorbeeld met de door ons ontwikkelde ‘Winning with Society Accelerator’.

 

Potentieel ontwikkelen

Overigens: dit doe ik niet als ‘strategisch consultant’! Mij gaat het om het onderzoeken, ontwikkelen én richten van het strategisch potentieel van de organisatie. En dat vraagt om een veelzijdige aanpak. Uiteindelijk maken de mensen in het bedrijf de strategie – dat wil zeggen, ze bepalen de strategische activiteiten die ondernomen worden én ze creëren de resultaten. Dus het is essentieel om zowel met het leiderschap dat de strategie uitstippelt, als met de medewerkers het gesprek te voeren over wat er leeft, wat hen drijft, waarom dat zo is en wat ze willen bereiken. De analytische kant en de getallen zijn daarbij net zo belangrijk. Daarbij maak ik graag gebruik van meetinstrumenten en tools: hoe groot en relevant is een vraagstuk echt, en waar en hoe manifesteert het zich? Dat geeft houvast. Net als het concreet doorvertalen van de doelstelling naar levensvatbare business- en innovatie-initiatieven. Als het alleen bij plannen blijft, of een mooie visie, dan ben je er nog niet. Je hebt leiderschap, strategie en concrete actie nodig die tot meetbare resultaten leidt. ‘Een pad ontstaat door te lopen’, las ik laatst. Dat is het idee.  

 

Hoe faciliteer en stimuleer je dit integrale proces, van mensen, strategie en resultaten? Dat boeit me mateloos. Ik pluk daarbij graag uit verschillende disciplines: processen faciliteren, strategie ontwikkeling, onderzoek, ondernemerschap, gesprekken en leersituaties ontwerpen, marketing, meten en data, de wereld van de dashboards en performance.….  we kunnen uit al die vakgebieden putten en leren.

 

Leiderschap

Winnen met de maatschappij gaat ook over leiderschap. Als je verantwoordelijkheid neemt voor wat zich in de buitenwereld afspeelt, waar je wederzijds van afhankelijk bent, en een vraagstuk vindt waarop je het verschil wilt maken, dan ontstaat collectief leiderschap voor triple value. Dat is een innerlijk besluit. Daar begint het. Het valt echter niet altijd mee om als leidinggevende de rust, wijsheid en focus te vinden om daarbij stil te staan. Dat is ook een thema waar ik graag bij ondersteun. Door executive en team coaching bijvoorbeeld. En met Flow Foundation waarin we onderzoek doen, publiceren, tools maken en o.a. ‘Triple Value leadership journeys’ verzorgen. In een lerende en inspirerende context van natuur, cultuur en maatschappij. Met een dringend maatschappelijke en leiderschap vraagstuk. Zoals klimaatverandering en water op Schiermonnikoog. Of naar Bhutan om Gross National Happiness te onderzoeken. Om op zoek te gaan naar die belangrijke vraag: welk verschil wil en kun jij maken, wat is jouw ‘shared purpose’ als leider met je organisatie?

 

Bedrijven voor een betere wereld

Bedrijven zijn een ongelooflijk belangrijke kracht voor het verbeteren van de wereld. Ze zijn het grootste transnationale instituut op het wereldtoneel,  groter dan de non-profits en overheden samen, en kunnen als geen ander opschalen, innoveren en waarde creëren. Het idee dat dit alleen het domein van de NGO’s en van de overheid zou zijn, is achterhaald. Hoe kun je als business succesvol zijn in een maatschappij die faalt? Organisaties zijn potentieel zeer effectieve, slimme en innovatieve netwerken en in staat om collectieve vraagstukken mede op te lossen. Bedrijven inzetten voor de maatschappelijke vraagstukken. Sterker nog: dat zullen we wel moeten als we de grote vraagstukken in de samenleving willen aanpakken. ‘Business as a force for good’. Daar geloof ik in. En werk ik graag aan mee.